Αλεξάνδρεια – Ανάκληση των δηλώσεων ζημίας για τον παγετό της 26ης και 28ης Μαρτίου 2016

Η Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Βέροιας, με το υπ’ αριθ.  1613/23-05-2016 έγγραφο, καλεί τους παραγωγούς, με αίτηση που θα υποβάλλουν στους κατά τόπους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις ζημίας που υπέβαλαν και αφορούσαν τον ΠΑΓΕΤΟ της 26 & 28ης Μαρτίου 2016 (εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο), έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα επιστροφής των τελών εκτίμησης που κατέβαλαν, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Ενημέρωση σχετικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις ζημίας για τον παγετό 26 & 28/03/2016”

Σε συνέχεια της απόφασης 62/19-04-2016 του Δ.Σ. του Ε.Λ.Γ.Α. και του σχετικού δελτίου Τύπου που αφορά τις ζημίες από τον παγετό 26 & 28/03/2016 σε δενδρώδεις καλλιέργειες του Υποκαταστήματος Βέροιας, σας γνωρίζουμε ότι, εξατομικευμένες εκτιμήσεις ζημιών θα διενεργηθούν:

στα αγροτεμάχια με καλλιέργεια βερικοκιάς σε όλες τις τοπικές κοινότητες

για τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες μόνο στους κατά τόπο θύλακες παγετού.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα διενεργηθούν δειγματοληπτικές εκτιμήσεις.

 Παρατηρήσεις:

1 . Δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί τέλη εκτίμησης θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

2 . Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής, οι παραγωγοί μπορούν πριν την διενέργεια της εκτίμησης , με αίτηση που θα υποβάλλουν στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις ζημίας που υπέβαλαν (εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω), έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα επιστροφής των τελών εκτίμησης που κατέβαλαν (αρθρ. 15 παρ. 5 σημείο β).

 Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε  στο Υποκατάστημα Ε.Λ.Γ.Α. Βέροιας. (τηλ. Επικοινωνίας 23310-77603 και 23310-77607).

Η

Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος

 Μαρία Παππά

Προηγούμενο άρθροΑιτήσεις για πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας για κάλυψη των αναγκών της
Επόμενο άρθροΑλεξάνδρεια – Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου στις 9 Ιουνίου