Οι νέοι δείχνουν ‬ανοχή στην αγορά των παραποιημένων αγαθών, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα

Οι νέοι δείχνουν ανοχή στην αγορά των παραποιημένων αγαθών σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργήθηκε από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ-EUIPO),  της   μεγαλύτερης υπηρεσίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Το 15% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών ανέφερε πως σκόπιμα αγόρασε ένα παραποιημένο προϊόν τους τελευταίους 12 μήνες, 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2013.

Στην έρευνα απάντησαν 26.555 άτομα ηλικίας από 15 ετών και πάνω σε όλη την ΕΕ των 28 κρατών-μελών, σχετικά με τις αντιλήψεις τους στη Διανοητική Ιδιοκτησία.

Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τα συνολικά αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης που διεξήχθη από το EUIPO το 2013.

Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τίποτα δε μπορεί να δικαιολογήσει την αγορά των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και το 78% πιστεύει ότι αγοράζοντας   παραποιημένα   προϊόντα   έχει   αρνητικές   επιπτώσεις   για  τις επιχειρήσεις   και   την   απασχόληση.   Ωστόσο   η   έρευνα   καταδεικνύει   πως φαίνεται να υπάρχει περισσότερη ανοχή για την αγορά των παραποιημένων αγαθών,  ιδίως   μεταξύ  των  νέων.  Το   15% των  ατόμων  ηλικίας  15-24  ετών ανέφερε πως σκόπιμα αγόρασε ένα παραποιημένο προϊόν τους τελευταίους 12 μήνες, 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2013.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, το 41% των νέων ανέφερε   πως   αισθάνθηκε   ότι   ήταν   αποδεκτό   να   αγοράσουν   κάτι παραποιημένο, εάν το αρχικό προϊόν ήταν πάρα πολύ ακριβό. Τα ¾ όλων των ερωτηθέντων είπαν ότι θα σταματούσαν την αγορά παραποιημένων αγαθών, αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις.

Το 83% δήλωσαν ότι προτιμούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω   νόμιμων   ή   εξουσιοδοτημένων   υπηρεσιών/καταστημάτων,   όποτε   μια επιλογή   είναι   διαθέσιμη   και   το   71%   αυτών   παραδέχεται   ότι χρησιμοποίησε παράνομες πηγές, ενώ θα σταματούσε να τις χρησιμοποιεί αν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε προσιτές εναλλακτικές επιλογές.

Το 27% των ερωτηθέντων δήλωσε, επίσης,   ότι είχε πληρώσει για ψηφιακό περιεχόμενο από νόμιμες πηγές/σελίδες, 7 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό   από  το   2013, με το 69% να  πιστεύει ότι οι νόμιμες   πηγές  είναι καλύτερης ποιότητας.

Μεταξύ της ηλικιακής ομάδας  15-24 ετών, το 41% δήλωσε ότι είχε πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο από νόμιμες πηγές, δηλαδή 8 ποσοστιαίες   μονάδες υψηλότερο   ποσοστό   από   το   2013.  Το   ποσοστό   των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι οι ίδιοι εν γνώσει τους είχαν πρόσβαση σε σελίδες  πειρατικού   περιεχομένου δεν έχει αλλάξει από το   2013 (27%  των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών και 10% όλων των ερωτηθέντων).

Ωστόσο, η σύγχυση αυξάνεται σχετικά με το τι συνιστά νόμιμη πηγή. Πέρυσι, το 24% των ερωτηθέντων, πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2013, αναρωτήθηκε αν μια online πηγή ήταν νόμιμη, που καταδεικνύει μία αύξηση 41%   μεταξύ   των   νέων.   Επιπλέον,   το 10%   των   ερωτηθέντων   δήλωσε   ότι παραπλανήθηκαν όταν αγόρασαν κάποια προϊόντα.

Εοιπλέον, το 97% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι είναι σημαντικό εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες να μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους.

Ο γενικός διευθυντής του EUIPO, António Campinos, ανέφερε σχετικά: «Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι η υποστήριξη για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι υψηλή μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Χρειάζεται όμως να γίνουν περισσότερα που θα βοηθήσουν, ειδικότερα τους νέους, να κατανοήσουν τη σημασία της ΔΙ για την οικονομία και την κοινωνία μας, ιδιαίτερα τώρα, όταν η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της   δημιουργικότητας   είναι   όλο   και περισσότερο   στο   επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Από τη δημοσίευση της μελέτης το 2013, ο EUIPO πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις με βάση   τα αποτελέσματά   της,   που στοχεύουν   άμεσα στους πολίτες   της   ΕΕ.   Η ευρωπαϊκή   διαδικτυακή  πύλη   περιεχομένου  agorateka (https://agorateka.eu/ea/)   προσφέρει   έναν   τρόπο   για   τον   εντοπισμό   του νόμιμου περιεχομένου στο διαδίκτυο σε όλη την ΕΕ.

Ο  EUIPO  ευαισθητοποιείται σχετικά με την οικονομική αξία που φέρουν τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όσον αφορά στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, μέσω μιας σειράς μελετών.   Στηρίζει το  IPR Crime   Coordinated  Centre  της  Europol, το οποίο ασχολείται   με  την καταπολέμηση   των  online    παραβάσεων,   στους   τομείς της παραποίησης/αντιγραφής.   Μέσω   της   πρωτοβουλίας    Ideas Powered,   ο EUIPO εργάζεται, επίσης, για να προσελκύσει  τους  νέους ανθρώπους στη Διανοητική Ιδιοκτησία, σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Προηγούμενο άρθροΔιατροφικές συμβουλές για μετά το Πάσχα από την διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής, Αστερία Σταματάκη
Επόμενο άρθροΠεριοδεία του προέδρου της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλου στην Βόρεια Ελλάδα