Μορφωτικός Σύλλογος Κορυφής: Ετήσιος χορός 2019

Πρόσκληση στον ετήσιο χορό του Μορφωτικού συλλόγου Κορυφής την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019 στις 21:00