Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: Πρόγραμμα λειτουργίας καταστημάτων εορτών Χριστουγέννων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ