Εμφάνιση Αρκούδας σε περιοχές της Π.Ε. Ημαθίας

Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων  για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης-αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές στην Π.Ε. Ημαθίας      Τη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και μετά την ενημέρωση από το Δασαρχείο Βέροιας με το 256074/29-10-2021 έγγραφο, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης-αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές στην Π.Ε. Ημαθίας, η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εμφάνιση Αρκούδας σε περιοχές της Π.Ε. Ημαθίας.