Ανεπαρκές το δημόσιο δίκτυο οπτικών ινών στις αποκαλούμενες “λευκές περιοχές’’ της χώρας

«Ανεπαρκές το δημόσιο δίκτυο οπτικών ινών στις αποκαλούμενες “λευκές περιοχές’’ της χώρας»   Είναι γνωστά τα μεγάλα προβλήματα που παρατηρούνται ως προς την διαθεσιμότητα του σήματος της κινητής τηλεφωνίας ή του διαδικτύου στις λεγόμενες «λευκές περιοχές» της Επικράτειας, δηλαδή, σε γεωγραφικά σημεία της χώρας, τα οποία βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Έτσι, διάφοροι οικισμοί εντός αυτών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανεπαρκές το δημόσιο δίκτυο οπτικών ινών στις αποκαλούμενες “λευκές περιοχές’’ της χώρας.