Αναγκαίες οι αυξήσεις στο προνοιακό και στο διατροφικό επίδομα

Αναγκαίες οι αυξήσεις στο προνοιακό και στο διατροφικό επίδομα     Κύριε Υπουργέ, Στον σύγχρονο πολιτισμό μας, τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) δεν πρέπει να αποτελούν «βαρίδι» για την κοινωνία, αλλά αντιθέτως, να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν. Οφείλει, δηλαδή, το σύγχρονο κοινωνικό Κράτος Δικαίου να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα προς το «ευπρεπώς ζην». Να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναγκαίες οι αυξήσεις στο προνοιακό και στο διατροφικό επίδομα.