Υπεγράφησαν δυο έργα στην Π.Ε Ημαθίας, ύψους 120.000 ευρώ από τον κο Κ. Καλαϊτζίδη

Τις συμβάσεις δυο έργων στην Π.Ε Ημαθίας, ύψους 120.000 ευρώ υπέγραψε με τους αναδόχους ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης.

kalaitz-erga1Τις συμβάσεις δυο έργων, ύψους 120.000 ευρώ περίπου, υπέγραψε με τους αναδόχους τους, την Πέμπτη 5η Νοεμβρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καλαϊτζίδης.

Η πρώτη, ύψους 85.321 ευρώ,  αφορά στην κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και άλλων μικρών τεχνικών στην υπ΄αριθμόν 3 επαρχιακή οδό. Συγκεκριμένα στην κατασκευή τοίχου   συνολικού μήκους 30 μέτρων, προκειμένου να αντιστηριχθεί το τμήμα της οδού που βρίσκεται ανάντι και  μικρών τεχνικών για τη συλλογή ομβρίων υδάτων, στην περιοχή των πρώην σφαγείων της Νάουσας. Ο χρόνος παράδοσης του είναι 120 ημέρες.

Η δεύτερη, ύψους 34.300 ευρώ αφορά στη συντήρηση και επισκευή βλαβών του των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ημαθίας, αρμοδιότητας Δ.Τ. Ε. Π.Ε. Ημαθίας, για το διάστημα των επόμενων 12 μηνών.

Το πρώτο έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) έτους 2015 ενώ το δεύτερο από τους ΚΑΠ της Π.Ε Ημαθίας του ιδίου έτους.