Τέλη κυκλοφορίας: Τι θα πληρώσετε για να πάρετε πίσω τις πινακίδες

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Πολλοί κάτοχοι αυτοκινήτων κατέθεσαν τις πινακίδες των οχημάτων τους ώστε να τις πάρουν πίσω όταν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα, πληρώνοντας παράλληλα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, όπως προβλεπόταν από σχετική τροπολογία. Το θέμα είναι  ότι η τροπολογία αυτή δεν ήρθε ποτέ!

Αποτέλεσμα είναι όποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός του στην Εφορία, να καλείται όταν θα πάει να τις πάρει πίσω να πληρώσει ολόκληρο το ποσό των τελών κυκλοφορίας.

Όσοι επιθυμούν να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2015 θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου στις εφορίες, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

-πινακίδες κυκλοφορίας

-αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2014

-άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

-αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του Ι.Χ.

-αντίγραφο του εντύπου Ε9 ώστε να αποδεικνύεται πως υπάρχει θέση στάθμευσης (ή βεβαίωση ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος)

sknews.gr