Σύνταξη: Δείτε online πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης και υπολογίστε το βασικό πόσο

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

 

Όλοι θέλουμε να μάθουμ για το πότε θεμελιώνουμε  συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Τώρα έχουμε την δυνατότητα  να χρησιμοποιήσουμε  την online εφαρμογή του ΙΚΑ «Οδηγός αναζήτησης προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος».

Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για τον υπολογισμό του βασικού ποσού σύνταξης  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδότησης, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κάνιγγος 29  ΤΘ 1110,   10110  ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διευθυντής 3329234

Α΄ τμήμα 3329238

Β΄ τμήμα 3329240

Γ΄ τμήμα 3329235

Δ΄ τμήμα3329234

Καν. Συντ. υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ 3329125, 3329141, 3329120

Πολιτικών Συνταξιούχων 3329112, 3329118, 3329120, 3329123, 3329130-1, 3329134