Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας <<Η ΕΝΟΤΗΤΑ>>

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

 Mετά την παραίτηση του κ. Τσαρτσάνη Ιωάννη από το Αξίωμα  του Προέδρου του Δ. Σ. του  Ε.Σ. Αλεξάνδρειας (παραμένει στο Δ.Σ), συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14/05/2015  το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας και έχει ως εξής:

sinthesi