Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας <<Η ΕΝΟΤΗΤΑ>>

 Mετά την παραίτηση του κ. Τσαρτσάνη Ιωάννη από το Αξίωμα  του Προέδρου του Δ. Σ. του  Ε.Σ. Αλεξάνδρειας (παραμένει στο Δ.Σ), συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14/05/2015  το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας και έχει ως εξής:

sinthesi