Ρύθμιση 100 Δόσεων των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ υπενθυμίζει σε όλους τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΓΑ ότι μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα και λήγει στις 2 Ιουνίου 2015.

Οι ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισμό, μπορούν να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www . oga .gr) και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις του Ν.4321/2015.

Η εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, κατά ανώτερο όριο και το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε 50 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης ,για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να ενταχθούν στην ρύθμιση, είναι απλή και σύντομη και σε κάθε βήμα της παρέχονται σαφείς οδηγίες.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με την ένταξή τους στην νέα ρύθμιση επωφελούνται σημαντικές παροχές από τον Οργανισμό (ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμμετοχή στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας κ.α.), κατοχυρώνουν τον ασφαλιστικό τους χρόνο για την λήψη σύνταξης από τον ΟΓΑ καθώς και τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό Οφειλής διάρκειας (1) μήνα, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης καλεί όλους τους οφειλέτες ασφαλισμένους του Οργανισμού να ενταχθούν στην ρύθμιση των 100 δόσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη πλησιάζει το τέλος του 6μήνου και οι τρέχουσες εισφορές θα πρέπει να εξοφληθούν και είναι κρίμα να μείνουν οι αγρότες εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης, για αυτό το ύψος οφειλών, και να μην επωφεληθούν της ασφάλισης, των παροχών υγείας και των παροχών της Αγροτικής Εστίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το 50% των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν ανεξόφλητες εισφορές οφείλουν ποσά μέχρι 1.000 €. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga .gr).