Π.Ε Ημαθίας:Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο-εθισμός». Συμβουλευτική μαθητών από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Την Τετάρτη 27/05/2015 πραγματοποιήθηκε Συμβουλευτική Μαθητών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων Ημαθίας με θέμα : «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΕΘΙΣΜΟΣ» από την Ψυχολόγο κ. Δήμητρα Τσίτσα και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς Αθανασία και Αλεξάνδρα Καλαϊτζίδου του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕ Ημαθίας.

Η δράση αυτή έγινε  στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και δράσεων του κοινωνικού σχολείου.

Εφαρμόστηκαν θεωρητικές αλλά και βιωματικές προσεγγίσεις με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών με σύγχρονες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Α. Θεωρητική προσέγγιση του θέματος που αφορά την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και της Εξάρτησης από το Διαδίκτυο.

– Χορηγήθηκε ο Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές, ο οποίος εκδόθηκε από το s@ferinternet.gr  σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Νοσοκομείου Παίδων ¨Π & Α. Κυριακού» υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εισηγήτριες αποτελούν εκπαιδευμένα – πιστοποιημένα στελέχη του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική συνεργασία των παραπάνω φορέων.

  Β. Βιωματική προσέγγιση του θέματος με την συμμετοχή των μαθητών,  προβολή video, συζήτηση.