Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΓΑ του μηνός Μαΐου

Η σύνταξη μηνός Μαΐου 2015 θα καταβληθεί σε 679.456 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 .

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Μαΐου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 303.615.867,84 ευρώ.