Πλατύ: Δεν έκαναν κινητοποιήσεις οι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου Πλατέος. Χρειάζεται υπουργική παρέμβαση.

Οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Πλατέος δεν προέβησαν όπως είχαν εξαγγείλει σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, δεδομένου ότι έλαβαν υποσχέσεις για επίλυση του θέματος της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών με τα λεωφορεία στα σχολεία.

Στο Γυμνάσιο – Λύκειο τις πρωινές ώρες συγκεντρώθηκαν μαθητές και γονείς, ενώ ένα τηλεοπτικό συνεργείου του καναλιού «Ε» προέβαλε πανελλήνια το θέμα.

Μαθητές και γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αρμόδια υπουργεία για την μεταφορά των μαθητών είναι το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει νόμος του κράτους που καθορίζει τα σχετιζόμενα με το εν λόγο θέμα. Οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας δεν έχουν την δυνατότητα να νομοθετούν ή να τροποποιούν τους νόμους του κράτους.

P1020347
Ευχόμαστε να μη δούμε ποτέ να μεταφέρονται κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στα σχολεία.

 Συμφωνούμε όλοι ότι οι μετάβαση των μαθητών από τα σπίτια τους προς τα σχολεία και αντιστρόφως πρέπει να γίνεται δωρεάν. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν άπαντες ότι μόνο τα αρμόδια υπουργεία μπορούν να τροποποιήσουν ή να βελτιώσουν αν θέλετε το νομικό καθεστώς που ισχύει σήμερα για το υπό συζήτηση θέμα. Έγκειται στην ευαισθησία των αρμοδίων υπουργών να δώσουν τάχιστα την λύση για να μπορούμε να μιλάμε, τουλάχιστον μερικώς, για δωρεάν παιδεία.