Πλατύ: Δείτε το Πλατύ από ψηλά – Βίντεο – Μέρος 3ο

Δείτε τις γειτονιές του Πλατέος από ψηλά.