Ξεκίνησε η καταβολή κονδυλίων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ξεκίνησε  η καταβολή κονδυλίων για μια σειρά δράσεων – στις οποίες περιλαμβάνεται και η κάλυψη ενοικίου -, στους φορείς που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη ενοικίου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» δεν έχει σχέση με το επίδομα ενοικίου του προγράμματος του ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό θα δοθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και διασταύρωσης των στοιχείων, όσων έχουν υποβάλλει αιτήσεις.

Το πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη χρηματοδοτείται με 9,25 εκ. και αφορά 1073 ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο πυλώνες: Στέγαση και Εργασιακή Ένταξη.

Καλύπτει ποσά μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως μόνο για στέγαση (περιλαμβάνει κάλυψη ενοικίου για ένα έτος, έξοδα επισκευής, δαπάνες οικοσκευής και βασικών αναγκών ένδυσης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (σίτιση, μετακίνηση) και έως 11.000 ευρώ για στέγαση και επανένταξη που, εκτός από τα παραπάνω, περιλαμβάνει και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, υποστήριξη δημιουργίας επιχείρησης/αυτοαπασχόλησης, επαγγελματική κατάρτιση.