Ξεκίνησε η διανομή νέων ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων της εφορίας. Δέστε αν σας αφορά

Από τις πρωινές ώρες άρχισε η η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να στέλνει νέα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια της εφορίας με αποδέκτες εκατομμύρια φορολογούμενους.

Όλος αυτός ο  ηλεκτρονικός φορολογικός σαματάς γίνεται για χρέη έως και 50 ευρώ. Καλούνται λοιπόν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες να προβούν σε ρύθμιση του χρέους τους.

Με απόφαση της Νάντιας Βαλαβάνη, δόθηκε παράταση και στην προθεσμία για την προκαταβολή φόρου και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  σπεύδει με τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού.

 Δέστε τι μορφή έχει το νέο ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αποδέκτης: ………………………., Username: …………………………………
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, έχετε τη δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών σας σε ρύθμιση, με αίτηση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr , με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου.
Η ως άνω ρύθμιση περιλαμβάνει απαλλαγές από πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν.4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Επίσης, εάν προκαταβληθεί ποσό (κατ’ ελάχιστο 200€) βασικής οφειλής, παρέχεται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα ρύθμισης.
Οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση επιβαρύνονται με μειωμένο ετήσιο επιτόκιο ύψους 3% αντί του ισχύοντος 8,76%, ενώ απαλλάσσονται από τόκους εάν το ύψος της συνολικής βασικής ρυθμισμένης οφειλής είναι μικρότερο των 5.000€. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια τη ρύθμισης, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.