Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτ. Αναψυκτηρίου στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα, 22 Ιουνίου

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:

                 Την 22α Ιουνίου του έτους 2015   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09.00 π.μ.-10.00 π.μ. θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση  του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

 Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 29η Ιουνίου 2015  ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 06η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

 Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Εσόδων – Τηλ. 2333350163) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ