Δείτε πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου του Δημοσίου, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΤΑΠΟΤΕ

Στις παρακάτω ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις των ταμείων!

Το Δημόσιο θα καταβάλλει  τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2015 την Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2015.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2015 του ΟΓΑ ( Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) θα καταβληθούν την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2015 του ΙΚΑ θα καταβληθούν στους δικαιούχους  την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2015.

Ο ΟΑΕΕ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών θα καταβάλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2015 στους δικαιούχους την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα καταβάλλει τις συντάξεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 την 1η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη (01/12/2015).

Το ΝΑΤ και το ΤΑ.ΠΟ.ΤΕ θα πληρώσει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2015  την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.