Δήμος Αλεξάνδρειας: Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:

        Την 22α Ιουνίου του έτους 2015   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12.00΄ π.μ.-13.00’   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

 Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 29η Ιουνίου 2015  ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 06η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

 Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Εσόδων – Τηλ. 2333350163) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ