Αναφορά Φρόσως Καρασαρλίδου στον υπουργό Οικονομικών

“Αποκατάσταση της αιφνίδιας φορολογικής μεταβολής των ΤΟΕΒ”

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου κατέθεσε αναφορά την εξώδικη αίτηση-διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση με θέμα την «Αποκατάσταση της φορολογικής μεταβολής των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με τις επωνυμίες ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης και ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ», στην οποία τονίζεται η αιφνιδιαστική αλλαγή του κωδικού φορολογίας των συγκεκριμένων νομικών προσώπων από “ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ” σε “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ” που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα επιφέρει αλλαγές στη μορφή, στο χαρακτήρα και στον τρόπο φορολόγησης των εν λόγω νομικών προσώπων.

Οι ΤΟΕΒ διαμαρτύρονται ότι με την φορολογική αλλαγή θα φορολογούνται ως κερδοσκοπικές εταιρίες, κάτι που είναι πέρα από το χαρακτήρα και τους σκοπούς της οργάνωσή τους, με συνέπεια να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι αγρότες.