Αλεξάνδρεια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί αύριο Δευτέρα

Ο αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α΄ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ. “, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.- Το υπ΄ αριθμ. 13572 από 19-5-2016 έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας
3.- Την 43527/16/982332 από 20-5-2016 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας

και

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση-συντήρηση, λόγω μεγάλης και επικίνδυνης φθοράς, τμήματος του οδοστρώματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου(Π.Ε.Ο. Θεσ/νικης- Κατερίνης), τη Δευτέρα 23-5-2016 και τη Τρίτη 24-5-2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Τη Δευτέρα 23-5-2016:

α) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της εξόδου από την Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσ/νικης προς την είσοδο για την 28ης Οκτωβρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη, ομοίως και επί της εξόδου από την 28ης Οκτωβρίου προς την είσοδο για την Π.Ε.Ο Θεσ/νικης-Βέροιας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια. Η κυκλοφορία και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, θα διεξάγεται με την βοήθεια κατάλληλης σήμανσης και σηματωρών και θα διοχετεύεται μέσω παρακαμπτήριων δευτερευουσών δημοτικών οδών Μελισσοχωρίου και 25ης Μαρτίου (παράκαμψη).

β) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της 28ης Οκτωβρίου, πριν την σιδηροδρομική διάβαση στο ύψος της συμβολής με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, μόνο στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη. Η κίνηση των οχημάτων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται εναλλάξ μόνο από το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας με την βοήθεια κατάλληλης σήμανσης και σηματωρών, ως προς την κυκλοφορία επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου προς 28ης Οκτωβρίου και μέσο της οποίας προς Θεσ/νίκη – Βέροια – Κατερίνη, αυτή θα διοχετεύεται από οδό Κρήτης και οδό Σοφοκλή Βενιζέλου.

2) Την Τρίτη 24-5-2016:

α) Τη διακοπή της κυκλοφορίας επί της 28ης Οκτωβρίου, πριν την σιδηροδρομική διάβαση στο ύψος της συμβολής με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, μόνο στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη. Η κίνηση των οχημάτων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται εναλλάξ μόνο από το δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας με την βοήθεια κατάλληλης σήμανσης και σηματωρών, ως προς την κυκλοφορία επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου προς 28ης Οκτωβρίου και μέσο της οποίας προς Θεσ/νίκη – Βέροια – Κατερίνη, αυτή θα διοχετεύεται από οδό Μακεδονομάχων και οδό Σοφοκλή Βενιζέλου.

β) Τον αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στο ύψος έμπροσθεν του φούρνου «ΑΛΕΞΙΑΔΗ», αρχικά με κατεύθυνση από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τμήματος του οδοστρώματος. Η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται εναλλάξ ανά κατεύθυνση με αποκλεισμό της μίας σε κάθε περίπτωση λωρίδας κυκλοφορίας και την διεξαγωγή του αυτού ρεύματος στην άλλη λωρίδα, με την βοήθεια κατάλληλης σήμανσης και σηματωρών.

Άρθρο 2ο

-Η ρύθμιση της κυκλοφορία, οι σηματωροί, οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., με μέριμνα της αναδόχου εταιρίας και της Δ.Τ.Ε./Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων & Κτηριακών Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίοι και υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι σημαιοφόροι θα φορούν φωσφορούχο γιλέκο κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος και θα βρίσκονται εκατέρωθεν των σημείων εργασιών.

-Η ανάδοχος εταιρία και η Δ.Τ.Ε./Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων & Κτηριακών Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας υποχρεούνται, καθημερινά μετά το τέλος των εργασιών και την αποκατάσταση του οδοστρώματος, να παραδίδουν στην κυκλοφορία τα υπό επισκευή τμήματα των οδών.

-Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας, εξουσιοδοτείται για την λήψη πρόσθετων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθροΠρωτοσέλιδα εφημερίδων της Κυριακής 22/05/2016
Επόμενο άρθροΛουτρός: Ξέφρενο πάρτι στο RAINBOW, με Δημάκη και ZUMBA DANCE!! (βίντεο-φωτό)