Δήμος Βέροιας: Μεταφορά υπηρεσίας Πρόνοιας

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι από σήμερα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πρόνοια) λειτουργεί στο κτίριο των παλιών δημοτικών σφαγείων (Σταδίου 51) στη Βέροια.

Tα νέα τηλέφωνα είναι :
  • Επίδομα απρ. παιδιών, τυφλότητας , αναιμικών 2331353814
  • Επίδομα κίνησης , Ομ. Προσφύγων, ανασφ, παρ/κών 2331353817
  • Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας , Στεγαστικής Συνδρομής 2331353819
  • Επίδομα Παρ/κών Δημοσίου, Κωφαλαλίας , Β.Ν.Υ. 2331353816
  • Κοινωνική Λειτουργός 2331353813