ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΊΑΣ: Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούμε όλα τα μέλη μας και γενικότερα  τους αγρότες  του Δήμου  Αλεξάνδρειας σε γενική συνέλευση την ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 στην Αίθουσα του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας προκειμένου  να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις γύρω απο τον αγροτικό τομέα σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη διότι πρέπει όλοι να λάβουν μέρος στις αποφάσεις του συλλόγου .

                                  Για το ΔΣ

                                Ο πρόεδρος

                                        Λιολιόπουλος Αναστάσιος